T.C.

           İSTANBUL

  . İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2013/…….. ESAS    

 

 İSTANBUL TÜRK TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜNE       

 

                            Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu ……………………………….  hakkında yapılan takipte, borçlu tarafından kullanıldığı bildirilen  0 212 …………………………. nolu telefonun borçlu adına kayıtlı olup, olmadığı, borçlu adına kayıtlı ise, kayıtlarınızdaki tüm adres ve telefon numaraları ile, şirket ortaklarına ait bilgilerin Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur.  

  İst. . İcra Müdürü