T.C  

        İSTANBUL

  .İcra Müdürlüğü

 2013 / ……… ESAS

 

                        Alacaklı vekili geldi. Dosya borçlusuna gönderilen ödeme emri bila tebliğ olup takip henüz kesinleşmemiştir. Dosya borçlularının tebligata elverişli adreslerinin tespiti için ilgili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne talimat yazılmasına karar verilmesini talep ederim dedi.

 

                                                                                                                 Alacaklı Vekili