İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/………… Esas

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN (DAVACI) :

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Bilirkişi raporunda, yargıtay ilamı doğrultusunda kamulaştırılan şirketimizin de ortaklığı bulunan gayrimenkülden şirketimize düşen payın …………………..TL olduğu tespiti doğrudur. 

2- Arsa bedeli olarak, şirketimiz toplamda 112.744 m2 alana sahip olup kamulaştırılan ve yeni havalimanı yapılacak olan arazinin 1/5’i müvekkil şirkete aittir.  Bilirkişi tarafından hesaplanan m2 bedeli talebimizle orantılıdır.  

3- Bilirkişi raporunda hesaplama yapılırken sehven yapıldığı belli olan işlem hatasının düzeltilerek raporda m2 başına belirlenen rayiç bedel üzerinden kamulaştırma işleminin yapılması gerekmektedir. Bilirkişi binalar için kıymet takdir komisyonunun belirlediği ……………………..TL. rakamını metrekare ile çarpmış ve çıkan sonucu hatalı olarak …………. TL olarak bulmuştur. Bu hatanın sehven yapıldığı raporda açıkça belli olmaktadır. Müvekkil şirkete ait olan havalimanı için kamulaştırılan alandaki hissemize düşen m2 ile kıymet takdir komiyonunun belirlediği rakam çarpıldığında ortaya ……………………………. TL bir bedel çıkmaktadır.  Bu şekilde bulunan toplam bedelin ………………………. TL olarak bilirkişi raporunda yerine kamulaştırma bedelinden daha düşük bir bedel olan ……………………………TL’nin esas alınması doğru değildir. Davanın kamulaştırma bedelinin artırılması davası olduğu dikkate alındığında, takdir komisyonunun belirlediği bedelden daha düşük bir bedel esas alınamaz. Hesaplama yapılırken bu hususun da dikkate alınmasını talep ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilirkişi raporuna itirazlarımızın kabulü ile talebimiz doğrultusunda hesaplama yapılarak karar verilmesini saygılarımla dilerim.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI