Vasi Tayini Davası Dilekçe Örneği

 

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

DAVALI:Hasımsız

KONU:Vasi Atanması İstemi.

AÇIKLAMALAR

1) Müvekkilimizin Babası XXXXX XXXXX 86 yaşında olup malvarlığını yönetemeyecek, işlerini takip ve idare edemeyecek durumdadır. Müvekkilin babasının yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle de yapması gerekli şirket işleri oldukça yavaş ve sorunlu bir şekilde yürümektedir. 2017 senesinin başında da müvekkilimizin babasına Alzheimer teşhisi konmuştur.   Ekte doktor raporunu sunuyoruz.

2) Müvekkilimizin babası hastalığı nedeniyle fiilen yürütmekte olduğu XXXXXX A.Ş’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini ve hatta kişisel işlerinin bile sorumluluğunu taşıyacak durumdadır. Yaptığı eylemlerin neden ve sonuçlarını değerlendirme yetisini artık kaybetmiş olup vesayet altına alınması gereklidir. 

3) Müvekkilimizin babası hastalığı nedeniyle yasal sorumluluk alamayacak durumdadır. Müvekkilimiz yaklaşık 1 yıldır babasının tüm işleriyle ilgilenmektedir. Müvekkilinin Babasının şirket işlerinin devamı ve kişisel malvarlığı ve işlerinin takibi bu şekilde oldukça zor olmaktadır. Müvekkilimizin babasına vasi olarak atanması için mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER : Nüfus Kaydı,, Hastahane Kayıtları, Ali Tıp Raporu, Tanık ve Her türlü yasal deliller.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca açıkladığımız ve mahkemenizc re’sen nazara alınacak nedenlerle  müvekkil XXXXX XXXXX’in babası XXXXX XXXXX’e vasi olarak tayin edilmesi hususunda karar oluşturulmasını tensip ve görüşlerinize sunarız.

DAVACI VEKİLİ