Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Vergi Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca tebliğ edilen beyannamelere karşı mükellefler ve vekilleri vergi dairesi ile uzlaşma talebinde bulunabilirler. Vergi Daireleri ile uzlaşma dilekçesi başlıklı aşağıdaki dilekçe meslektaşlarımıza bu konuda örnek olması amacıyla sunulmuştur.

Kartal Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN
ADI VE SOYADI    :…………………………………………………………
AÇIK ADRESİ    :………………………………………………………..
HESAP NUMARASI    :…………………………………………………………..
EV VEYA İŞ TELEFONU    :…………………………………………………………

TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN
DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ    :……../……../………….
CİLT VE SIRA NUMARALARI    :……………………………………………………………………………
İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ    :……../……../………….

                Yukarıda tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev’ileri ile miktarlarını belirttiğimiz ihbarnameye ilişkin tarhiyatlar üzerine 213 sayılı Vergi Usül Kanununa 205 sayılı kanunla eklenen 1-6 maddeler gereğince uzlaşmak istiyoruz.
Dilekçemizin müdürlüğünüzce kabulü ile müvekkilimize komisyona davet edileceği gün ve saatin bildirilmesini hususunu ivedilikle arzederim.

Mükellef Veya Vekilinin İmzası

 

UZLAŞMA TALEP EDİLEN VERGİ VE CEZALARIN MİKTARLARI

VERGİNİN    CEZANIN DÖNEMİ    NEV’İ    MİKTARI    NEV’İ    MİKTARI