İstanbul . İcra Müdürlüğü

Dosya No: 2013/………. Esas

            Alacaklı vekili geldi. Dosya borçlusunun “……………………………………………..İSTANBUL” adresine 103 davetiyesi gönderilmesini talep ederim, dedi. İmzası alındı.

 

                                                                                              Alacaklı Vekili