İSTANBUL . SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO      : 2013/……. Esas 

KONU                       :Dosyanın görevli ….. Mahkemelerine gönderilmesi talebidir.

                   Yukarıdaki numara ile Mahkemenizde görülmekte olan davanın ………………. günlü celsesinde dilekçede ……. mahkemesi yazılmasına karşın dağıtımın sehven Sulh Hukuk Mahkemelerine yapılması sebebiyle KARAR VERİLMESİNİ YER OLMADIĞINA ve DOSYANIN GÖREVLİ ………… MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.  Karar uyarınca kararın kesinleşmesini müteakip dosyanın görevli ………….. ……… MAHKEMELERİNE GÖNDERİLMESİNİ takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

                   Saygılarımızla.

Davacı Vekili

Av.Arif BALTACI