T.C BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

…………………………………………………GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

………………………….Şirketi Yetkilisi Müvekkilimiz …………………………… hakkında İstanbul … Ağır Ceza Mahkemesinin 20013/….. Esas sayılı dosyasıyla açılmış olan ve tarafınızın müdahil olduğu kamu davasında kurumunuzca karar verildiği üzere tarafımızca …………………….tarihli ………………………….. TL miktarlı …………… Bankası’na ait Teminat mektubu yatırılmış olup, dava ……………………………. tarihinde sonuçlanarak sanık müvekkilimiz iş bu davadan beraat etmiştir.

 

Tarafınıza verilen Teminat mektubu, müvekkilimizin beraat etmesi sebebiyle, teminat mektubunun verilme nedeni ortadan kalkmış olup yatırılan teminatla ilgili olarak şirketimiz zarara uğramaktadır. İş bu sebeple verilen teminat mektubunun tarafımıza iade edilmesi , aksi taktirde uğranılan zarar için tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan eder, gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

 

………. Şirketi Vekili

Av.Arif BALTACI