TAKİP TALEBİNDE BULUNULDUĞUNA, VERİLEN BELGELERE VE ÖDENEN GİDERLERE İLİŞKİN VERİLECEK MAKBUZ

 

               T.C.                                                                                               Örnek No:17*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

TAKİP TALEBİNDE BULUNULDUĞUNA, VERİLEN BELGELERE VE ÖDENEN GİDERLERE İLİŞKİN VERİLECEK

MAKBUZ

1-Alacaklı ve varsa vekilinin adı ve soyadı   :…………………………………………………………………

2-Ödenen giderler                                         :…………………………Lira ………………………….Kuruş                                     

Yalnız ………………………………………………………

3-Makbuzun kime verildiği                           :………………………………………………………….

4-Takip talebinde bulunduğu tarih                :………………………………………………………..

5-Verilen belgenin adedi, cinsi, tarih ve       …………………………………………………………

    numarası                                                    :…………………………………………………………….

            İşbu makbuz İcra İflas Kanununun 58 inci maddesi gereğince verilmiştir.

 …./…./………..

              Makbuzu alan                                                                   İcra Müdürü

                    İmza                                                                           Mühür ve İmza

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 155’e karşılık gelmektedir. 

 

Word Olarak İndir