Postaya Verilen Taahhütlü Maddelerle Telgraflara Ait Tevdi Listesi, Örnek No:43

 
 
                                                             T E V D İ   L İ S T E S İ                                  Örnek No. : 43*

Tebligatı Çıkaran Merci :…………………………………….                                                                                                                 

                         Evrak veya    Muhatabın Adı, Soyadı    Gideceği Yer ÜCRETİ        NOT
Sıra No          Telgraf No                                                                                Lira Kr.                         

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                        Y e k ü n

                                                                                 Yukarıda yazılı ……………………….. adet evrak

Listeyi tanzim                                                       ayırmış ve bunlara toplam ………………………..

eden : ………………………….                                  lira ……………. kuruşluk posta pulu tarifeye

                                                                                 uygun olarak yapıştırılmıştır.

                                                                                 PTT Memuru

                                                                                 İmza ve Mühür

Tebligat Tüz. M. Örnek :10

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 18’e karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir