İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……………Esas

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN VE DAVANIN

İHBARINI İSTEYEN (DAVALI) : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulması ve bilirkişi raporu gereği davanın ………………… A.Ş şirketine ihbar edilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Bilirkişi raporunda, hasarın müvekkil şirket çalışmaları esnasında meydana gelmediği, daha önce bu bölgede çalışma yapan ………………….. A.Ş şirketince yapılan çalışmalar esnasında, ………………….. A.Ş tarafından hasar verildiği, kabul edilmesine rağmen, hasardan müvekkil şirketin sorumlu tutulması kabul edilemez.

Hasar, ………………….. A.Ş’ye ait iş makinasının çalışmaları esnasında meydana geldiğinden, müvekkil şirket yönünden davanın husumet yönünden reddi gerekir.

2-Bilirkişi raporunda, davanın ………………………………. A.Ş şirketine ihbar edilmesi gerektiği belirtildiğinden, davanın ………………….. A.Ş şirketine  ihbarını da talep ediyoruz.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, öncelikle davanın ………………….. A.Ş şirketine  ihbarı ile bilirkişi raporuna itirazımızın kabulü ve davanın reddine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

 

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI