İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO :2013/………. Esas

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN (DAVALI) : 

VEKİLİ : 

DAVACI : 

KONU : Bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Bilirkişi raporunda, saha dolabının başka yere taşınmasının saha dolabının başka bir yere taşınmasının mümkün olmaması durumunda, kamulaştırma ve irtifak hakkı tesis ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bilirkişi raporunda saha dolabının taşınabileceği yer gösterilmemiştir. Zira, bölgenin konumu itibariyle, kamu hizmetine yönelik saha dolabının, başka bir yere taşınması mümkün değildir. Dava konusu saha dolabı, mevcut dolabın kapasite olarak yetersiz kalması, yolun sadece tek araçlık geçişe izin vermesi dikkate alınarak, yaklaşık 300cm’yi bulan kaldırım kenarına gelecek şekilde ve mevcut saha dolabının yer altı bağlantısı üzerine konulmuştur. Bölgenin iş yeri ağırlıklı olması sebebiyle, abonelerin mağdur edilmesini önlemek amacıyla presipal kablo paralel bağlanarak eski hatlar yeni dolaba aktarılmıştır.

Saha dolabı, dairenin camının kenar hizasında bulunmakta olup, bina kapısından uzakta olması sebebiyle binaya giriş ve çıkışla ilgili herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Ayrıca bilirkişi raporunda da saha dolabının büyüklüğü 0,36 m2 olarak tespit edilmiş olup, bu büyüklükteki saha dolabının, kaldırımın kenarında olması nedeniyle görüşü engelleyecek bir konumda değildir.

2- Bilirkişi raporunda belirtilen saha dolabının kamulaştırılması ve not bölümünde ki değer tespit edilmesi, dava konusu dışında olup kabul edilemez.

3- Bilirkişi raporunda irtifak hakkı tesis edilmesi gerektiği belirtilmiş olup, Şirketimiz, hissesinin büyük bölümü hazineye ait olup, haberleşme ihtiyacını kamu hizmeti niteliğinde yürütmektedir. Şirketimiz, 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 14. maddesinde, ‘Hükümet eşhasın tahtı tasarrufundaki arazinin dahilinde ve emlak ve müessesatın haricinde telgraf ve telefon tesisatı inşasına salahiyettardır,’ hükmü gereği, yasal irtifak hakkına haizdir.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilirkişi raporuna itirazlarımızın kabulü ile davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

 

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI