İSTANBUL … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013/………….. Esas

DAVACI: 

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI: 

VEKİLİ:

KONU: …………………… tarihinde duruşmada tebellüğ almış olduğumuz davalı tarafın bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarını içerir dilekçeye karşı itirazlarımızı içerir dilekçedir.

 

AÇIKLAMALAR

 

I. Öncelikle davalı tarafın bilirkişi raporuna karşı yaptıkları itirazları kabul etmiyoruz ve rapora ilişkin vermiş olduğumuz cevapları tekrar ediyoruz. Bilirkişi raporunda belirlenen hususlar taleplerimizi tam olarak karşılamasa bile, usul ekonomisi açısından yargılamanın daha fazla uzamaması için rapor doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz.

II. ………………………………… tarihinde tarafımıza verilen Bilirkişi raporunda alacağımızın ………………………. TL olduğu, araçların çalıştırılmamasına karşılık ödenen aylık araç kira bedelinden doğan alacağımızın ………………………. TL olduğu ve taşıtlar yapılan tamirat ve servis ücreti alacağımızın …………………… TL olduğunu belirtilmiştir. Tarafımızca açılan davada fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile araç kira bedeli olarak ………………….. TL talep edilmiştir. Tarafımızca kesin olarak öngörülmesi mümkün olmayan bu miktar yapılan teknik bilirkişi incelemesi ile ……………….. TL olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla ortaya çıkan zarar tarafımızca sayın bilirkişilerin hazırladığı raporla öğrenilmiş olup ıslah dilekçesi ile dava bedeli artırılmıştır. Davalı tarafın bu hususla ilgili olarak yapmış olduğu zamanaşımı def’i yerinde olmayıp ıslah talebimizin kabulü gerekir.

 

SONUÇ ve İSTEM: Tüm bu nedenlerden dava dilekçemizde ki araç kira bedeline dair kalemin ………………… TL olarak ıslahına ilişkin talebimiz de dikkate alınarak davamızın kabulüne karar verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI