T.C.

     İSTANBUL

..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2013/………… ESAS

……………..BANKASI …………….. ŞUBESİNE

Dosyamız borçlusu ……………………………………………………….’nin ………………………………TL. icra masraf ve faiz hariç borcundan dolayı, borçlunun nezdinizdeki hak ve alacaklarına haciz konulmuş olup, verilen ……………………………… tarihli cevabi yazınızda …………………………………… Nolu hesaptaki paraya bloke konulduğu bildirilmiş olmakla, işbu kerre bloke konulan paranın müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.00.00.2013

A/P                                                                                                                                                            

                                                                                              İSTANBUL ..İCRA MÜDÜRÜ