İSTANBUL .SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:2013/…….Esas

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :

SANIK :

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

SUÇ :

KONU : Tanık listemizin bildirilmesinden ve keşif yapılmasına ilişkin beyanlarımızı içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1- Mahkemenizde ………………. Esas sayısı ile yargılaması devam etmekte olan dosyada müvekkilin vekaletini yeni almış bulunmaktayız.

2- Müvekkilimiz, hakkında kaçak su kullanımının yapıldığı iddia edilen evde kiracı olarak oturmuş olup, şu anda söz konusu yerde ikamet etmemektedir. Müvekkilimiz bu adresten 3 yıl önce taşınmıştır ve artık bu adresle herhangi bir ilgisi yoktur. Söz konusu ikametgahta kiracı olan müvekkilimiz, Yurtdışında yaşayan ev sahibinin adına gelen faturaların bedelini kira bedeli ile birlikte ev sahibinin yetkili kıldığı ve Türkiye’de yaşayan kardeşine ödemekteydi. Müvekkilimizin iş yerine gelerek söz konusu kira bedellerini ve su fatura tutarlarını ev sahibinin kardeşinin aldığına dair müvekkilimizin çalışma arkadaşları da tanıklık yapabilecektir.

3- Müvekkilimiz söz konusu kira bedelleri ile birlikte fatura tutarlarını kimi zaman elden ödemek suretiyle ev sahibinin kardeşine vermiş kimi zamanda banka havalesi yoluyla paraları ev sahibinin kardeşine ulaştırmıştır. Müvekkilimizin iş yerine gelerek kira ile birlikte fatura tutarlarını alan ev sahibinin kardeşine paranın elden ödendiğine birlikte çalıştığımız ve adını tanık listesinde bildirdiğimiz ………………………. çok defalar şahit olmuştur. Bunun yanı sıra müvekkilimize ait …………. Bankası …………………………Şubesi ………………………………….. IBAN numaralı hesabından ev sahibinin kardeşi adına havaleler yapılmıştır. Söz konusu bankadan sorulduğunda havale işlemlerinin varlığı ortaya çıkacaktır.

4- Müvekkilimiz kaçak su kullanımı için kurulan düzenekten habersiz olarak söz konusu evi kiralamış olup, olay hakkında bilgisi olmadığı faturaların bedelinin ev sahibinin kardeşi aracılığıyla ev sahibi tarafından ödenmesinden anlaşılmaktadır. Müvekkilimizden söz konusu fatura bedellerini alan ev sahibinin kardeşi fatura tutarlarını yatırmaması neticesinde İski tarafından su sayacı aboneliği (kiracılığının belli bir döneminden sonra) resen müvekkilimiz adına düzenlenmiş ve müvekkilimizin bundan dahi haberi yoktur. Müvekkilimin resen düzenlenen abonelik sözleşmesinde de herhangi bir imzası bulunmamaktadır.

5- Müvekkilimize fatura bedellerinin kendisine verileceğini söyleyen ve bu yönde hareket etmesini sağlayan ev sahibinin faturaları ödeyip ödemediği konusunda bilgi sahibi olmayan, olması da beklenemeyecek olan müvekkilimiz suçsuzdur.

6- Kaçak su kullanımı için belli bir düzenek kurulmuş olduğu İski Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu tutanaklarda belirlenmiş olup; müvekkilimiz yalnızca kiracı olarak belli bir süre yaşamış olduğu evde bu denli bir davranışa yönelmeyeceği ortadadır. Nitekim müvekkilimiz maddi durumu yerinde olan, düzenli bir hayat süren ve toplum içinde itibar ve aile sahibi bir insandır. Hayatın olağan akışına göre müvekkilimizin bu tarz bir tutuma girmesine gerek olmadığı ve girmeyeceği açıktır. Bunun yanı sıra dava konusu ikamet adresinde oturduğu sırada müvekkilimizin karşı komşusu ve yönetici yardımcısı da olan tanığımız…………………………., iddianamede atılı olan fiilin işlenmediğine şahitlik edecek olay tarihinde söz konusu mahalde yaşamış ve olaylara şahit olmuştur.Olay mahallinde tanığında aynı şekilde su sayacı olduğu ve müvekkilin kolona herhangi bir şekilde ilave yapmadığına dair şahitlik yapacak olup,gerekirse olay mahallinde de mahkemece keşif yapılmasını talep ediyoruz.

7- Dava konusu olayın yaşandığı tarihlerde, yaşananlara tanık olan ……………………. ve …………………………’in dinlenilmesini talep eder,olay mahalinde de kaçak olduğu iddia edilen su sayacı ile kolona ilave yapılıp yapılmadığını tespiti için keşif yapılmasını tensip ve görüşlerinize saygılarımızla sunarız.

Sanık Vekili

Avukat Arif BALTACI

TANIKLAR

1-İsim:………………….- TC No:…………….. Adres: ………………………………….İSTANBUL

2-İsim:………………….- TC No:…………….. Adres: ………………………………….İSTANBUL