İSTANBUL   .ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/…….. ESAS

BEYANDA BULUNAN

DAVALI : 

VEKİLİ : 

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Sayın Mahkemenin ………………………….. tarihli oturumunun ……………… nolu ara kararı gereği ………………… tarihli tutanağa ilişkin beyanlarımızı içerir dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemede yargılaması devam eden davanın ……………………………. tarihli oturumunun …….nolu ara kararında …………………………….. tarihli tutanakta yazılan yazıların kime ait olduğunun, davanın taraflarınca yazılıp yazılmadığının bildirilmesine karar verilmiştir.

Belge üzerinde inceleme yapılmasına karar verilmiş olan ………………………… tarihli teslim tutanağı hiçbir şekilde müvekkil davalı tarafından yazılmamış olup, yazılı bu tutanak davacı tarafından sonradan yapılan eklentiler yok iken müvekkil tarafından imzalanmıştır.

Daha önce de beyan ettiğimiz gibi, belgenin üst kısmındaki “………………………….’e saklanması için emanet verilen ürünlerin” ibaresi ve en alt kısımdaki ‘teslim-tesellüm eden’, kısmından önceki bölümde yer alan ve toplam malları gösteren rakamın ardına “Ürünler teslim alınmış olup ……………sayıda eksik ürün çıkmıştır.” ibareleri teslim tutanağına sonradan müvekkili töhmet altına sokmak için davacı tarafından eklenmiştir.

Özetle; bu tutanaktaki yazılan yazılar KESİNLİKLE MÜVEKKİLİMİZİN ELİ ÜRÜNÜ DEĞİLDİR.

………………………. tarihli oturumun ……………. nolu ara kararı gereğince Sayın Mahkemenizin tensip ve görüşlerine saygı ile sunarız. 

Davalı Vekili

Av.Arif BALTACI