İSTANBUL   .ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/………… E.

KONU : Davalı şirket adresinin bildirilerek bildirilen adresine tebligat yapılması isteminden ibarettir.

Davalı …………………………………………………..’nin İstanbul   . İcra Müdürlüğü 2013/……………… E. sayılı dosyadan yaptığımız tebligat adresi ……………………………………………………………………İSTANBUL adresine tebligat yapılması için gereğinin yapılmasını tensip ve görüşlerinize saygı ile arz ederiz.

Saygılarımızla.

Davacı Vekili

Avukat Arif BALTACI