İSTANBUL  . ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………. Esas

İHBAR EDEN

(DAVALI) :

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

İHBAR EDİLEN : 

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Davanın ihbar edilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Şirketimize karşı açılan davada,  davacıya ait tesislerin …………………. tarihinde hasara uğratıldığı belirtilerek ………………………………-TL. hasar tutarının hasar tarihinden itibaren işleyecek faizi ile tahsili istenmektedir.

2- Dava konusu hasar, ………………………………… Belediye Başkanlığı’na ait iş makinası tarafından yapılan çalışma esnasında meydana gelmiş olup, …………………………………….. Belediye Başkanlığı’nın davaya dahil edilmesi için başvurmak zorunda kalınıştır.

 

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davanın ………………………….. Belediye Başkanlığı’na ihbar edilerek katılmasının sağlanmasını saygılarımla talep ederim.00.00.2013 

 

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI