İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No: 2013/………….E

DAVACI:

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVALILAR : 

KONU : ……………….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/……………..E. sayılı dosyasına ait karar örneğinin sunumudur.

 

AÇIKLAMALAR 

 

Sayın mahkemenizde yargılaması sürmekte olan maddi ve manevi tazminat istemli davamızın davalılarından ……………………..’nun sanık olarak yargılandığı …………………Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/………….E. sayılı dosyası karara bağlanmıştır.

……………………Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……………….. tarihli celsesinde sanık ………………. aleyhinde mahkumiyet kararı verilmiş olup, gerekçeli karar henüz yazılmadığından, kararın açıklandığı celse zaptının bir örneği ektedir.

Sanık aleyhinde verilmiş kararı Sayın Mahkemenin dikkatine sunar, mahkumiyet hükmünün göz önünde bulundurulmasını saygılarımızla talep ederiz.

 

Davacı Vekili

Av.Arif BALTACI