İSTANBUL .. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/……. Esas

DAVAYA KATILMA

TALEBİNDE BULUNAN : 

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

SANIK : 

KONU : Davaya katılmamıza karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR 

Müvekkiller ……………., …………….. sanık tarafından gerçekleştirilen eylemler dolayısıyla zarar görmüş bulunmaktadır.

Suçtan zarar görmüş olması sebebiyle davaya katılma talebinde bulunma gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle, her türlü hakkımızı saklı tutarak müvekkilin davaya katılmasına ve katılan vekilleri olarak duruşmalara kabulümüze karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. 00.00.2013

Müdahale Talebinde Bulunan Vekili

Av.Arif BALTACI