İSTANBUL ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/…………. Esas

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN (DAVACI) :

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1-Bilirkişi raporunda, Yargıtay Kararı doğrultusunda hesaplama yapılarak, esasa alacak yönünden talebimizin haklılığı kabul edilmiştir. Fakat kur farkı için talebimiz yönünde hesap yapılmamıştır. Gecikme bedeline ilişkin talebimiz yerine temerrüt tarihinden dava tarihine kadar faiz hesabı yapılmıştır.

2- Yargıtay Kararında kur farkı talebimizin dövize endeksli malzemenin Türk Lirasına çevrilmiş olması nedeniyle yerinde olmadığı belirtilmiş ise de, dövize endeksli maliyetten oluşan …………….. EURO kur farkının tahsil edildiği gün Merkez Bankası efektif satış kurundan yeniden hesaplanacağı, davalıya yazılan yazıda açık olarak belirtilmiştir. Davada istemiş olduğumuz kur farkı, davalıdan istemiş olduğumuz dövize endeksli malzemenin, önceki yazımız ile dava tarihi itibariyle oluşan kur farkıdır.

3- Gecikme bedeline ilişkin davalıya yazılan hasar bedelinin ödenmesine ilişkin yazıda da, hasar bedelinin ödenmemesi halinde gecikme bedeli uygulanacağı açık olarak belirtilmiş olup, gecikme bedeli faiz niteliğinde değerlendirilemez. Yukarıda açıklanan nedenlerle, kur farkı hesabı yapılmaması ve gecikme bedeli talebimiz yerine faiz hesabı yapılması nedeniyle bilirkişi raporuna itiraz etmek zorunda kalınmıştır.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın kabulü ile davamızın talebimiz yönünde kabulüne karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI