İSTANBUL  … SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………….Esas

DAVACI: 

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI: 

KONU: Karar ve bilirkişi raporunun tebliği hakkında dilekçedir.

 

AÇIKLAMALAR

 

İstanbul …. Sulh Hukuk Hakimliği’nce 2013/……. Esas, 2013/………. Karar sayılı kayyım tayini davası sonucunda İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mahallesinde 1224 pafta, 21 ada ve 114 parselde kayıtlı taşınmazın 3/21 hisse maliki Müvekkil ………….. mirasçıları ……………, …………….., ……………., ……………., ……………….., ve ……………., MK.m.427 uyarınca  …………………………..’in kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu mahkeme kararının ve İstanbul … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/………..Esas sayılı dosyasında mübrez bilirkişi raporunun Kayyum ………………’e tebliğini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili:

Av. Arif BALTACI