İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO :2013/…………….. Esas

İTİRAZ EDEN

BORÇLU GÖRÜNEN:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

ALACAKLI GÖRÜNEN:

VEKİLİ:

KONU: Borca itiraz ve takibin durdurulması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- …………….tarihinde tebellüğ ettiğimiz ödeme emrine süresinde itiraz ediyoruz.

2- Müvekkilimizin alacaklı olduğunu iddia eden şirkete ödeme emrinde talep edildiği gibi ……………………..TL. BORCU BULUNMAMAKTADIR. BORCA AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUZ. Takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Talep edilen faiz miktar ve oranı da haksız ve fahiştir.

3- Üstelik alacaklının iddia ve talepleri de yargılamaya muhtaçtır. İadesi talep edilen bedelle ilgili müvekkilimizin kullandığı herhangi bir kredi kartı bulunmamaktadır. Müvekkil alacaklı görünen ile herhangi bir kredi kartı sözleşmesi ya da kredi sözleşmesi imzalamamıştır. Bu nedenle talebin haksız olduğu ve yargılamaya muhtaç olduğu açıktır.

4- Ayrıca ödeme emrinin tebliğ edildiği tebligat adresinde borcu karşılayacak yeterince menkul mal bulunmaktadır. Mal beyanı yerine kaim olmak üzere bilgilerinize sunarız.

 

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle takibin durdurularak iptaline karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz. 

 

Borçlu Görünen Vekili

Avukat Arif BALTACI