Reddiyat Makbuzu Örnek No:39

                      T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                              Örnek No : 39**

……………………………… Mahkemesi                                   CİLT   No:                                                                     

                                                                                                          SIRA   No :

 

Dosya No                               :  ……………………………………..

Borçlunun adı, soyadı          :  ……………………………………………………………………………………….

Alacaklının adı, soyadı         :  ……………………………………………………………………………………….

 

R E D D İ Y A T   M A K B U Z U

 
 

 B E YA N I

     No .                          Tarihi                           Lira                          Kuruş 

  ………………           …………………………….      …………………….         ………………………

  ………………          …………………………….       …………………….          ………………………

  ………………           …………………………….       …………………….       ……………………….

  ………………           …………………………….       …………………….       ………………………

  Tutarı                                                                                                                         ……………………….

  Tahsil resmi olarak                                                                                               ……………………….

  Cezaevi harcı                                                                                          ……………………….

  Verilmesi lâzım gelen                                                                          ……………………….

 

 

 

            Yukarıda (*) …………………………………………………………………………………… liranın ……………………………………… kuruşun …………………………………. verilmesi lazımdır.

                                                                       ………/……./……..

                                                                                                              Mühür ve İmza

Mezkür parayı İcra veznesinden tamamen aldım.

                                                                                                           Alanın İsmi ve İmzası

İHTAR  : (*) Lira ve Kuruş yazı ile yazılacaktır.

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 68/147’ye karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir