İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN 206 VE 207 NCİ MADDELERİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN SIRA CETVELİ ÖRNEK NO:36

T.C……………….İflâs Dairesi   Örnek No : 36*
 

 

   Dosya No :  ……………………

 

İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN 206 VE 207 NCİ MADDELERİ GEREĞİNCE

 

DÜZENLENEN SIRA CETVELİ

Müflisin adı, soyadı ve muamele merkezi adresi  :  ………………………………………………………………………………
Alacaklının adı soyadı Talep edilen Kabul edilen Reddedilen KARAR

 

 

 

Lira               Kr. Lira               Kr. Lira               Kr.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 71’e karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir