İSTANBUL …. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………… Esas

ŞİKAYETÇİ: 

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

ŞÜPHELİ: 

SUÇ: Taksirle adam yaralama

SUÇ TARİHİ: ………………

KONU: Şüphelinin, dava konusu suçu işlediğine dair görüntülerin MOBESE kayıtlarında mevcut olması sebebi ile, iş bu kayıtların incelenmesi talebimizin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Öncelikle, şüphelinin ifadesinin alınmasından sonra davanın esasına ilişkin beyanlarımızı sunma hakkımızı saklı tutarak; suçun oluşumuna şüphelinin sebebiyet verdiğinin tespiti açısından dosyada mevcut MOBESE kayıtlarının ivedi olarak incelenmesi talebimiz hasıl olmuştur.

Mahkemeniz dosyasında mevcut MOBESE kayıtları halen incelenmemiş olmakla, suçun oluşumunun, ne şekilde ve kim tarafından meydana geldiğinin açıkça saptanması amacıyla kayıtların bir an önce incelenmesi zorunluluk gereğidir.

Mahkeme dosyasında mevcut iş bu kayıtlar, kaza günü ve saati itibari ile, dava konusu suçun işlendiği cadde üzerindeki polis trafik kameraları tarafından kayda alınmış olup, bu kayıtlar incelendiğinde suçun şüpheli tarafından işlendiği de sabit olacaktır.

Yargılamanın bir an önce sübuta ermesi amacı ile dosyada mevcut bu kayıtları ivedi olarak mahkemenin incelemesi gerekmektedir.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı; dosyada mevcut henüz incelenmemiş MOBESE kayıtlarının, suçun şüpheli tarafından işlendiğinin tespiti açısından ivedi olarak incelenmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Şikayetçi Vekili

Av.Arif BALTACI