T.C.

             İSTANBUL

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 2014/……… TAL

                                  TAŞINIRIN   AÇIK   ARTIRMA    İLANI

Bir   borçtan  dolayı  hacizli  ve  aşağıda   cins,   miktar ve  kıymetleri  yazılı  mallar ihale alıcısının verilen müddet içinde satış bedelini yatırmamış olduğundan ihalesinin fesh edilerek tekrar satışa  çıkarılmış olup.

Mahçuz malların İ.İ.K nun 118 maddesi gereğince tek satış günü verilerek artırmanın 00/00/2014günü saat 10:15 – 10:25 da …………………………………… adresinde yapılacağı ve o  gün artırma  bedelinin İİK nun 116 mad. 2. fıkrası gereğince mahcuzlara takdir edilen kıymetlerinin  %50 ve satış masraflarını geçmek kaydı ile en çok arttırana ihale edileceğinin   mahcuzun  satış     bedeli üzerinden  %18  oranında  KDV nin  alıcıya ait  olacağı  ve satış şartnamesinin  icra dosyasından  görülebileceği,  gideri  verildiği  takdirde,  şartnamenin   bir  örneğinin  isteyene  gönderilebileceği,   fazla   bilgi   almak   isteyenlerin  yukarıda yazılı dosya numarası ile Dairemize başvurmaları  ilan olunur. 00/00/2014

 İcra Müdürü

 

 

 KONULAN DEĞERİ                                    ADEDİ                         CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

300,00 TL

1

SEG marka 70 Ekran Renkli T.V.

200,00 TL

1

Premier Marka Radyo Teyp

350,00 TL

1

Arçelik Marka İki Kapılı Buzdolabı

250,00 TL

1

Arçelik 4440 marka bulaşık makinesi