İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013/……….Esas

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: ……………………… tarihli ara karar gereği, Bilirkişi incelemesi için müvekkil şirket defterlerinin yerinde incelenmesi talebini içerir dilekçedir.

 

AÇIKLAMALAR

 

2013/……..Esas sayılı Mahkemeniz dosyasının ………………. tarihli celsesinde dosyada mübrez Bilirkişi heyeti raporunda Yargıtay Kararında açıkça vurgulanmasına rağmen hak edişler incelenmediğinden ve alınan kredi ile sigorta konusu olan inşaatın tamamlanıp tamamlanmadığının incelenmesi için ek bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Hak edişlerin tespiti için ………………….. tarihinde yapılacak olan ek bilirkişi incelemesinde müvekkil ticari defterlerinin çok fazla olmasından ve Mahkemeniz kalemine getirilmesi külfetli olacağından gerekirse tarafımızca Bilirkişi yolluğu da yatırılmak suretiyle incelemenin şirket merkezi olan Sun Plaza Levent/İSTANBUL adresinde yapılmasını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla

 

Davacı Vekili

Av.Arif BALTACI