Müracaata Bırakılan Davanın Yenilenmesi Dilekçesi Örneği

 

İSTANBUL ANADOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

KONU: XX.XX.XXXX günlü duruşmada müracaata bırakılan davamızın yenilenmesi talebini içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR 

1-Yukarıda dosya numarasını bildirdiğimi davanın XX.XX.XXXX tarihli duruşmasına girecek meslektaşımızın trafik kazası geçirmesi sebebiyle hazır bulunamadığımızdan dava sayın mahkemenizce müracaata bırakılmıştır.

2-HMK. 150.maddesine uyarınca  1 aylık süresi içinde harçsız olarak davamızı yenilenmesi talebinde bulunuyoruz.

SONUÇ ve İSTEM: Yenileme talebimizin kabul edilerek yeni belirlenecek duruşma gününün taraflara tebliğ edilmesine ve yargılamaya HMK gereğince kalındığı yerden devam edilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.   

                                   DAVACI VEKİLİ