Ceza Davalarında Yargılanmanın Yenilenmesi Dilekçesi

İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞÜPHELİ                                  :

VEKİLİ                                      :

DAVACI                                    : K.m.

KATILAN                                 :

SUÇ                                           :

SUÇ TARİHİ                            : …/…/…

KONU                                      : Sayın mahkemenizce verilen  …/…/… tarih ve 2009/… Esas 2014/… K. sayılı kesinleşen mahkumiyet kararının mahkeme hakimlerinin FETÖ Terör Örgütü üyesi olması sebebiyle tutuklanması dosyada müvekkilimize karşı tanık olarak dinlenen 3 polis memuru ve 1 Emniyet amirinin de aynı nedenle tutuklanması ve ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle yargılanmanın yenilenmesi talebimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR  

1- Müvekkilimiz gerçek dışı isnatlar dolayısıyla hiçbir delil olmadan sadece tanık beyanları ile tutuklanmış ve yapılan yargılama sonucunda müvekkilimize 16 Sene gibi yüksek bir ceza verilmiştir. Müvekkilimizin kamuoyundaki ağırlığı herkesçe bilinmektedir. Müvekkilimizin suçsuz olduğuna yönelik 15 Temmuz darbe girişimine katılan ve şu anda tutuklu olan birçok şahsın da ifadesi bulunmaktadır. Ekte bu ifadeler ile medyada çıkan bu konu ile ilgili haberleri sunuyoruz. Müvekkilimizin aleyhine ifade veren şahıslardan eski Emniyet Müdürü XXXXX’in darbe girişimi nedeniyle tutuklandığı ve FETÖ üyesi olmak dolayısıyla yargılamasının yapıldığı da tüm kamuoyunun bilgisindedir. Müvekkilimizin üstüne atılı suçu işlemediğine dair tanıklarımızı ve delilerimizi ekte sunduk.

2- Müvekkilimizin üstüne atılı suçlama ile hiçbir alakası olmadığını kesinleşen mahkumiyet kararı verilen dosyada delilleriyle birlikte sunduk. Oysa yargılamayı yapan hakimler ve savcıların tamamının FETÖ Örgütü üyesi olmaktan tutuklandığı düşünülürse neden müvekkilimizin tanıklarının bile dinlenmeden hiçbir delili değerlendirilmeden cezalandırıldığı anlaşılacaktır.

3- Müvekkilimize verilen ceza kararının yargıtay tarafından onanması tarihide oldukça aşikardır. Darbe girişimi yapılmadan hemen önce alel acele bu kararın verilmesi bile müvekkilimizin aslında bu suçu işlemediğinin FETÖ Terör Örgütünün hedefinde olduğunun ispatıdır.

4- Müvekkilimizin üstüne atılı suçun işlendiği iddia edilen tarihte yurtdışında resmi görevde oluşu da ispatı da değerlendirilerek müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği için yeniden yargılama yapılmasını talep etme zorunluluğumuz meydana gelmiştir.

DELİLLER                       : Kamera kayıtları, İfade Tutanakları, Medya Haberleri, tanık beyanları ve sair deliller

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda kısaca açıkladığımız ve mahkemenizce re’sen gözönüne alınacak nedenlerle,  yargıtay tarafınan XX Temmuz 2016 tarihinde onanarak kesinleşen bu haksız kararın infaz edilmesi halinde müvekkilimizin mağdur olacak olması nedeniyle infazın durdurulmasına, Yargılamanın Yenilenmesi sebeplerimizin  kabul edilerek müvekkilimizin yeniden yargılamasının yapılmasına, müvekkilimiz hakkında haksız şekilde ve deliller gözönüne alınmadan verilen mahkumiyet kararının kaldırılarak müvekkilimizin beraatine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.

Şüpheli Vekili
Av. Arif BALTACI