YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ ÖRNEK NO:14

 

                        T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                              Örnek No : 14*

Dosya No :………………………………

 

YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ

 

1 – Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı,    :………………………………………………………..

soyadı ve yerleşim yerindeki adresi         :…………………………………………………………

2 – Kiracının ve varsa temsilcisinin               :………………………………………………………..

yerleşim yerindeki adresi                         : …………………………………………………………

3 – Tahliyesi istenen taşınmazın                    :  ……………………………………………………..

nev’i ve mevkii                                       :  ………………………………………………………….

4 – Sözleşme ve tarihi                                    :  ……………………………………………………….

      Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflâs Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.

(İİK m. 272, 273)     

……../………/……….

                                                                                                                          İcra Memuru

                                                                                                                        Mühür ve İmza

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 56’ya karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir