İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO :2013/…………Esas

DAVACI :……………………..A.Ş.

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVALI :

KONU :……………………….. tarihli duruşmada karar verilen inceleme ilgili beyanlarımız ihtiva eder

 

AÇIKLAMALAR

 

…………….. günlü duruşmada müvekkil şirkete ait 2009-2010-ve 2011 yıllarına ait defterlerin ve davalı defterlerinin ……………………… günü kalemde incelenmek üzere hazır bulundurulması hususunda karar verilmiştir. Ancak müvekkil şirketin istenilen bu üç yıla ait defterleri şirketimizin iş hacminin çok büyük olması sebebiyle 3-4 tırı dolduracak derecede fazla olması ve defterlerin müvekkil şirketin anlaşmalı olduğu arşiv firması tarafından muhafaza edilmesi sebebiyle arşiv firmasının merkezi olan çağlayanda bulunması sebebiyle defterlerin mahkeme kalemine getirilmesi ve burada muhafazası usul ekonomisi ve mahkemenin fiziki şartları sebebiyle olanaksız olduğundan, incelemenin bilirkişilerce inceleme gününde veya daha sonra arşiv firmasının merkezinden ve müvekkilimizin muhasebecileri nezaretinde yapılmasını tensip ve görüşlerinize arz ederiz. 00.00.2013

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI