TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA

BEYANDA BULUNAN:  ………………….. Futbol İşletmeciliği A.Ş.

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

KONU: Müvekkil spor kulübümüzün bu sezon yabancı statüsünde anlaşma imzalamış olduğu profesyonel futbolcularımızdan ……………………….’ın Federasyon bünyesinde tescil edilmiş sözleşmesinde hataen yazılan miktarların ve sözleşme şartlarının düzeltildiğinin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR

1) …………. uyruklu profesyonel futbolcu ……………………….’ ile müvekkil kulüp arasında ……2013 tarihinde imzalanan Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi ……………………….. tarihinde tarafımızca federasyona  gönderilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ……………. tarih ve …………….. sayı ile söz konusu Profesyonel Futbolcu sözleşmesi tasdik ve tescil edilmiştir.

2) Sözleşmenin tasdik sürecinden sonra müvekkil kulüp yetkilileri tarafından yapılan incelemede “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 2 madde de ve  “Ödemeler ve Özel Hükümler” başlıklı 3. maddenin “Net Aylık Ücret” 1. bölümünde rakamların parantez içerisinde yazılan kısımları hataen yanlış olarak geçirilmiştir.

3) Ekte sözleşmenin düzeltmiş halini sunuyoruz. Daha önce sunduğumuz sözleşmenin yukarıda bahsedilen rakam kısımları doğru olsa da yazı ile yazılan kısımda hataen yapılan farklılıklar düzeltmiştir. Bu konuda sözleşme imzalanan ……. uyruklu futbolcudan Fransızca olarak, Futbolcunun menajeri ………………..’den ingilizce olarak alınan sözleşmenin bu şekilde değiştirilmesine dair muvafakatnameyi de ekte sunuyoruz.

4) Gerek müvekkil spor kulübü adına federasyona sunduğumuz beyanımız, gerekse Profesyonel Futbolcu ……………… ile menajeri …………………….’ın beyanları doğrultusunda sözleşmenin bu hali taraflarca kabul edilmiş olup düzeltme sonrasında tarafların birbirlerinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarına dair tüm taahhütler de ayrıca dilekçe ekinde sunulmuştur.

İSTEM: Dilekçemizde ayrıntılı olarak açıkladığımız nedenlerle müvekkil spor kulübü ile ……………. uyruklu Profesyonel Futbolcu ……………….. arasındaki sözleşmenin içeriğinde yapılan yazım hatalarının düzeltildiği hususunu spor kulübü adına vekil sıfatıyla görüşlerinize sunarız.

Spor Kulübü Vekili
Av. Arif BALTACI

Ekler:

1) Futbolcuya Ait Düzeltme Beyanı

2)Futbolcu Menajerine Ait Düzeltme Beyanı

3)Futbolcuya Ait Taahhüt

4)Futbolcu Menajerine Taahhüt

5)Spor Kulübü Yetkilelerine ait Taahhüt

6)Onanmış Vekaletname