T.C

            İSTANBUL

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2013/………. Esas

…………. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 2013/……….. Esas sayı …………….. tarihli yazımız

…………….. Tarih ………. yevmiye sayılı yazınız

ALACAKLI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI 

BORÇLU:

TAPU KAYDI: …………….. Mh……………. mevkii ……………. pafta, …………. ada, …………. parsel

Yukarıda adı yazılı borçlunun iş bu borcu nedeni ile ilgi yazımızla bildirilen, yukarıda tapu kaydı yazılı gayri menkullerin hacizlerinin, İ.İ.K. 106-110 maddesi gereğince dosyamız işlemden kaldırıldığından fekkine karar verilmiştir.

Karar gereğince haczin dosyamıza şamil olmak kaydıyla fekki rica olunur.

İstanbul … İcra Müdürü