T.C

      İSTANBUL

… İCRA MÜD.

2013/……… Esas

…………… TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Alacaklı ……………………….A.Ş’ vekili Avukat Arif Baltacı’ya borçlu bulunan ………………. A.Ş’nin iş bu borcu sebebiyle 00.00.2013 tarihinde ………… yevmiye no ile haciz konulan taşınmaz üzerindeki haczin dosyamıza şamil olmak üzere fekkine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılması rica olunur.

ELDEN TAKİPLİDİR.

İCRA MÜDÜRÜ