Fek – Hacizli Malın Borçluya Teslimi

                  T.C

           İSTANBUL

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2013/……….. Esas

……………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İLGİ: 2013/…… Talimat sayılı dosyanıza

Müdürlüğünüzün ilgili haczedilip muhafaza altına alınan mahcuzların dosyamızdaki haczi baki kalmak kaydıyla bu kere borçlu ……………………….. A.Ş’ye yediemin olarak teslim edilmesine karar verilmiştir. Kararın ifa edilmesi ve neticesinden müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

İcra Müdürü