Fek – Menkul Haczinin Fekki

                  T.C.

            İSTANBUL

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 2013/……….. ESAS

…………………. …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: 2013/……. Talimat 

ALACAKLI: 

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI 

BORÇLU: 

İlgi sayılı dosyanızla ……………………….. tarihinde haczedilen menkul malların bu kere alacaklı vekilinin FERAGAT etmesi nedeni ile haczin dosyamıza şamil olmak üzere fekkine karar verilmiştir.

Karar gereği işlem yapılarak neticeden bilgi verilmesi rica olunur. 

İstanbul ….. İcra Müdürü