T.C.

               İSTANBUL

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2013/………. TAL

…………………………….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İLGİ : Müdürlüğümüzün aynı sayı 22/03/13 tarihli yazısına ek tapu haczi

İlgi sayılı yazımızla alacaklı …………………. A.Ş vekili Avukat Arif Baltacı’ya  …………………. TL ödemeye borçlu …………………………’ın iş bu borcundan dolayı kaydına haciz konulan …………… İli ……………………..İlçesi ………………….Mevkiinde kain …………… pafta, ……………ada, ……………. parseldeki kargir apartmanın … numaralı bağımsız bölümü üzerine dosyamız alacağı için konulan tapu haczi nin kaldırılması konusunda yazılan ilgi tarihli yazımızda dosya borçlusunun adı zuhulen ………………… Yazılmıştır, dosya borçlusunun ……………………………… olduğunun bilinmesi ve zikrolunun gayrimenkulun kaydına dosyamız alacağı için konulan haczin dosyamıza şamil olmak üzere kaldırılması rica olunur.

İstanbul …. İcra Müdürü