T.C

           İSTANBUL

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ   

DOSYA NO :  2013/……….. TAL

………………. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                              

İLGİ                                                                     :  a-……………… tarih, aynı sayılı yazımız

b- ………………. tarih …………….. yevmiye sayılı yazınız

ALACAKLI VEYA VEKİLİ                          : ……………………. A.Ş Vekili Av. Arif BALTACI

BORÇLU(LAR)                                                : ………………….. A.Ş

TAPU KAYDI                                                    : …………… İli ……………..  İlçesi, …………. Mah. …….. Ada, …………… Pafta, …………… Parselde kayıtlı …………… m2’lik apartman

 

                 Yukarıda yazılı borçlunun iş bu borcu nedeni ile ilgi yazımızla bildirilen, yukarıda tapu kaydı yazılı gayri menkullerin hacizlerinin,  Ankara … İcra Müdürlüğünün 2013/……. Esas, ../../…….. tarihli talimatı gereğince yukarıda tapu kaydı yazılı gayrimenkul üzerindeki haczin ve satışa arz şerhinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

                   Karar gereğince haczin dosyamıza şamil olmak kaydıyla fekki rica olunur.

 

                                                                                                                                     İstanbul … İcra Müdürü