Yediemine Mahcuz Malın Yerini Sorma Müzekkeresi

                      T.C.

              İSTANBUL                                                                                                

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2013/….. Esas

………………………………………….. LTD ŞTİ yetkilisi

YEDİEMİN ……………………….

( Adres: ……………………………………………..)

            Alacaklı ……………….. A.Ş vekili Avukat Arif BALTACI’ya müdürlüğümüzün yukarıda dosya numarası bildirilen icra dosyası sebebiyle borçlu ……………. Ltd. Şti’nin iş bu borcundan dolayı 12/07/2013 tarihinde borçlu …………………… Ltd. Şti. nin ……………………… adresinde haczedilen ve yediemin olarak borçlu şirket yetkilisi ……………………. teslim edilen mahcuz mallar 03.09.2013 tarihinde yapılan haciz işleminde yerinde bulunamamıştır. İş bu sebeple yediemin sıfatıyla tarafınıza mahcuz malların şu anda bulunduğu yerin sorulmasına karar verilmiştir.

         Karar gereği haczedilen mahcuz malların nerede olduğunun müdürlüğümüze bildirilmeniz ihtaren tebliğ olunur.

İstanbul … İcra Müdür Yrd.