YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ VEREN

AVUKAT                        : Av.Arif BALTACI

BARO SİCİL NO             : 32742

VERGİ DAİRESİ VE

VERGİ SİCİL NO            :

ADRES                          : Metrocity AVM D Blok K:4 Levent – Beşiktaş – İstanbul

 

YETKİLİ KILINAN

AVUKAT                        :                                     

BARO SİCİL NO             :

 

VEKİL EDENİN AD VE

SOYADI                         :

 

DAYANAK VEKALETNAME

NOTER TARİH VE

YEVMİYE NOSU             : İstanbul … noterliğinin …… tarih ve …… yevmiyeli    vekaletnamesi

YETKİ BELGESİNİN

KAPSAMI                       : Vekaletnamedeki tüm yetkiler

Bu yetki belgesi 1136 sayılı Avukatlık Kanunu değiştiren 4567 sayılı Kanunun 36.maddesi ile 56. Maddesine eklenen hüküm uyarınca vekaletname yerine geçmek üzere tarafımdan düzenlenmiştir.

 

Av.Arif BALTACI