İSTANBUL  . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO:2013/…… Esas

KONU :İsticvap davetiyesine cevap

 

AÇIKLAMALAR

 

Yukarıda dosya numarası ile mahkemenizde görülmekte olan davadan tarafıma ……………….. tarihinde yapılan isticvap davetiyesi tebligatı ile …….. adet senet aslı, ………… adet fatura ile …. adet sevk irsaliyesi tebliğ edilmiştir. Söz konusu belgelerdeki  imzalara ilişkin tarafıma ayrıntılı beyanda bulunmak üzere süre verilmiştir. Tarafıma tebliğ edilen senet, fatura ve sevk irsaliyelerinde bulunan bütün imzalar tarafıma ait olmayıp adı geçen davacıya herhangi söz konusu evraklara ilişkin herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Bilgilerinize saygılarla arz ederim. 00.00.2013

 

DAVALI