İtiraz Belgesi Örnek No:18

                      T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                              Örnek No : 18*

Dosya No :………………………………

 

İTİRAZ BELGESİ

1 – Borçlu ve varsa     ………………………………………………………………………………………………………..

      vekilinin adı ve     ………………………………………………………………………………………………………..

      soyadı                   :………………………………………………………………………………………………………..

2 – İtirazın niteliği ve tarihi    : ……………………………………………………………………………………………   

       İşbu belge İcra ve İflas Kanununun 62,176–a maddeleri gereğince …………………………………..

………………………………………………………………..verilmiştir.

(İİK m. 62/son, 176/ a,son)

                                                                                                                          ………/………/…………

Belgeyi alan                                                                                                          İcra Memuru

      İmza                                                                                                              Mühür ve İmza

 

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 156’ya karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir