İlamın İcrası Belgesi Örnek No:29

               T.C.                                                                                             Örnek No :29*

………………………. İcra Dairesi

Dosya No : ………………………..

 

İLÂMIN İCRASI BELGESİ

1-Alacaklının adı, soyadı                               : ……………………………………………………………………

2-İlâm  veya ilâm  niteliğindeki  belgenin     ……………………………………………………………………..

tarihi, numarası, verildiği makam veya          ……………………………………………………………………..

merciin adı                                                     : ……………………………………………………………………

3-İlâmın   ne  derece  yerine   getirildiği          ……………………………………………………………………..

(tamamen,  kısmen)                                        : ……………………………………………………………………

4-İlâm hükmünün yerine getirildiği tarih      : ……………………………………………………………..

İşbu belge isteği üzerine borçlu ………………………….. ‘ya verilmiştir.

(İİK m.144, 250)

…./…./………

İcra Müdürü

Mühür ve imza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 158’e karşılık gelmektedir.

 

 

Word Olarak İndir