İSTANBUL ….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……… Esas.

DAVACI : …………………………. A.Ş.

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVALI :

KONU : Ara kararı gereği, davalı şirketin ünvanının düzeltilmesi ve beyanlarımızın sunulmasıdır. 

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Davalı …………………. A.Ş, dava açıldıktan sonra unvanını değiştirmiş olduğundan, davalı şirketin unvanını ……………………………………………… A.Ş olarak düzeltiyoruz.

2- Hasardan dolayı Şirketimizin toplam …………………………….-TL maddi zararı meydana gelmiştir. Keşif evraklarında belirtildiği üzere ………………….-TL malzeme, ………………………-TL işçilik ve vasıta giderinden, …………………..-TL toplanan malzeme gideri düşüldükten sonra toplam …………………………-TL. toplam malzeme ve işçilik tutarına ve %18 …………………………..TL KDV eklenerek toplam zarar……………………..-TL. hesaplanmıştır.

Toplam…………………-TL alacağımıza,
Hasar tarihi ……………………. tarihinden ………………………. kısmi ödeme tarihine kadar %…. avans faizi=……………………….TL. işletilmiş olup, ……………………….. tarihinde ödenen ……………………TL Borçlar Kanunun 84. maddesi gereği faize mahsup edilerek, ………………………………….TL. faiz alacağı kalmıştır.

Ödeme tarihi …………………………. tarihi itibariyle ……………………………….TL. asıl alacak ve …………………..TL. faiz olmak üzere toplam ……………………………TL’nin tahsili için asıl alacağa kısmi ödeme tarihi ………………………… tarihinden itibaren işleyecek faiziyle tahsili yönünde dava açılmıştır.

3- Yasa gereği, uygulanacak olan KDV oranı %18 olup, tespit raporunda farklı oran üzerinden yapılan hesaba tarafımızca itiraz edilmiştir.

4- Davalının görev ve husumete ilişkin itirazlarının yerinde olmadığı açık olup, Mahkeme dosyasına sunduğumuz Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 2009/7829 E. ve 2010/9307 K. numaralı kararı itirazların yersizliğini ortaya koymaktadır.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı, davalı Şirketin ünvanı düzeltilerek, davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımla dilerim.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI