İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO :2013/…….Esas

İTİRAZ EDEN

BORÇLU GÖRÜNEN: …………………….. TC:412………..

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

ALACAKLI GÖRÜNEN: 

VEKİLİ: 

KONU:  Müvekkil tarafından ………………. tarihinde tebellüğ edilen ödeme emrindeki borca, yetkiye, faize ve her türlü fer’ilerine karşı itirazlarımı içeren dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Alacaklı görünen tarafından müvekkil aleyhine açılan ……………..TL olan BORCA İTİRAZ EDİYORUZ. ………….. tarihi itibariyle alacaklı görünene müvekkilimizin böyle bir borcu yoktur. Dolayısıyla bu bedel haksızdır.

2- Müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinde müvekkilin borçlu olduğu herhangi bir rakam bulunmamaktadır. Bu sebeple borca, faize ve her türlü fer’ilerine AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUZ.

3- İcra takibi yetkili icra dairesinde açılmamıştır. Müvekkilin adresi yukarıda da görüldüğü üzere Ankara ili Çankaya ilçesi sınırlarındadır. İcra takibi Ankara İli Ankara İcra Dairelerinde açılması gerekirken İstanbul’da açılmıştır. Bu sebeple yetkiye de itiraz ediyoruz. Dosyanın yetkili İcra dairesi olan Ankara icralara gönderilmesini talep ediyoruz.

4- Her ne kadar tebligat zarfında ödeme emri ve dayanak belge sureti ektedir dense de gönderilen ödeme emri ekinde hiçbir dayanak belge olmadığından ve herhangi bir belgeye dayanılmadan icra takibi açıldığından takibe bu yönüyle itiraz ediyoruz. Dayanak belge aslı kasaya alındığı zamana kadar da imzaya yönelik itiraz hakkımızı da saklı tutuyoruz.

 

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle müvekkil tarafından ……………… tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz ediyoruz. Öncelikle Yetkili İcra Daireleri ANKARA İCRA DAİRELERİ olduğundan yetkisiz icrada açılan icra dosyasına YETKİ HUSUSUNDA İTİRAZ EDİYORUZ. Müvekkilden talep edilen alacak gerçek ve mevcut bir alacak olmadığından ve müvekkilimize herhangi bir borç bildiriminde bulunulmadığından talep edilen esas alacak, faiz, her türlü fer’ileri ve tüm harç ve sairlerine de itiraz ediyoruz. Müvekkilimizin alacaklı görünene hiçbir borcu yoktur. BORCUN TAMAMINA, FAİZE, YETKİYE, FAİZ ORANINA ve HER TÜRLÜ FER’İLERİNE açıkça itiraz ettiğimizi bildirir takibin itirazımız neticesinde takibin DURDURULMASINI tensip ve görüşlerinize sunarız.

 

Borçlu Görünen Vekili

Av.Arif BALTACI