İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……………Esas

(İtiraz Eden)

BORÇLU:

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU: “Şirketimiz aleyhine başlatılan ilamsız icra takibinde, borca, faize ve borcun tüm fer’ilerine itirazlarımızın sunulmasıdır.”

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Şirketimiz, kendisine gönderilen ödeme emrini …………………. tarihinde tebellüğ etmiştir.

2- Şirketimizin, karşı tarafa ödeme emrinde belirtilen şekilde herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu nedenle ilamsız icra takibindeki takip konusu borca, bu borcun tüm ferilerine ve faize yasal süresi içinde itiraz eder gereğinin yapılmasını vekaleten talep ederiz.

 

İtiraz Eden Vekili

Av.Arif BALTACI