Şirket Ortaklık Hissesi Haciz Dilekçe Örneği

 

               T.C

          İSTANBUL

….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

     2013/……… ESAS

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

                        ………………….

Alacaklı …………………..A.Ş vekili Avukat Arif BALTACI’ya faiz ve masraflar hariç ………………. TL ödemeye borçlu olan …………….in işbu borcundan dolayı Ticaret Sicil Memurluğunuzun …………….. sicil numarasında kayıtlı …………………………………….. Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’ndeki ortaklık hissesine haciz konulmasına karar verilmiş olup, karar gereğinin ifası ile neticenin ivedilikle bildirilmesi rica olunur.

                                                                                               İcra Müdürü