İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/ ……..Esas

BEYANDA BULUNAN ve

DÜZELTME TALEBİNDE

BULUNAN (DAVACI) : …………..A.Ş.

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVALI:

KONU: Dava dilekçesinde ……………………………….A.Ş unvanının ……………………………….A.Ş olarak düzeltilmesi ve ara kararı gereği beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Dava dilekçesinde …………………………… A.Ş unvanının, davalı vekilinin dilekçesinde belirttiği gibi …………………………………. A.Ş olarak düzeltiyoruz.

2- Dava konusu hasara ilişkin, hasar tutanağını düzenleyen tanıklar, Mahkemenizde vermiş oldukları ifadelerinde, hasar yerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin panosunu gördüklerini belirtmişler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde de İnşaatın ………………………………… A.Ş tarafından yaptırıldığının bildirildiğini beyan etmişlerdir.

3- Yapılan icra takibine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan itirazda da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ekte sunulan ve Mahkeme ve İcra dosyası içinde sunulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının …………………… tarihli yazılarında, ‘Sözü edilen yerde ………………………. A.Ş tarafından ……………………………… A.Ş’ye yol ve çevre düzenleme çalışmaları yaptırılmış olduğu’ açık olarak belirtilmiştir.

Bu durum davalılardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına ve gözetim ve denetiminde, ………………………… A.Ş tarafından …………………………….A.Ş’ye yaptırılan çalışma sonucunda tesislerimizin hasara uğratıldığını göstermekte olup, davalılar müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava dilekçesinde ……………………………… A.Ş unvanının …………………………………… A.Ş olarak düzeltilmesine ve davamızın kabulüne karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız. 00.00.2013

 

Davacı

…………….A.Ş. Vekili

Av. Arif BALTACI