İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO:2013/…….. Esas

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Yukarıda esas numarası anılan davanın bir önceki celsesinde oluşturulan ara karar gereği beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1. Davalı taraf, bilirkişi tarafından düzenlenen raporda sabit olan müvekkil şirkete ait yüksek meblağlı alacağın tahsil edilmesini geciktirmek amacındadır. Bu sebeple davayı haksız yere uzatmak adına mahkemeniz dosyasına çeşitli tarihlerde dava konusu ile hiçbir alakası bulunmayan dilekçeler ibraz etmişlerdir. Bu dilekçede ileri sürülen tüm iddialar zaten daha önceki dilekçelerimizde ayrıntılı olarak cevaplanmıştır.

2.Davalı taraf dilekçelerinde tarafımızca ödemelerin tamamının yapıldığını bunun ise bizim tarafımızdan beyan edildiğini iddia etmektedir. Oysa dosyaya sunduğumuz cari hesap dökümlerinden ve banka dekontlarından anlaşılacağı üzere davalı taraf müvekkil şirkete sadece bir kere ödeme yapmıştır. Bu ödeme de toplam borcun 10/1 kadar bile değildir. Davalı taraf her dilekçesinde borcun ödendiğini iddia etmekte fakat buna dair herhangi bir banka dekontu sunamamaktadır. Davalı …………….. Milyar Japon Yeni borç için yaptığı toplam ödeme olarak sadece …………… Japon Yeni dekont sunabilmektedir.

3. Davalı taraf kalan ödemenin nasıl yapıldığına dair hiçbir bilgi vermemektedir. Dilekçelerimizde ısrarla yazmamıza rağmen ödemenin banka yoluyla mı  elden mi veya hangi yolla yapıldığını bildirmemektedir. Bu da davalı tarafın niyetini açıkça belli etmektedir. Davalı taraf haksız yaptığı itiraz ile alacağımızın tahsili geciktirmeye çalışmaktadır. Bilirkişi tarafından yapılan hesaplama da haklılığımızı ortaya koyar niteliktedir.

Sayın Mahkemeniz dosyasında sunduğumuz dilekçelerimiz ve ekleri dikkate alınarak bedeli ödenmeyen 26 adet çekin yapılan ödemenin mahsubu ile davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler çerçevesinde; davanın kabulü ile yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini  tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av.Arif BALTACI